Mijn werkervaring gericht op corporate communicatie

Bij corporate communicatie gaat het om het informeren van alle bij de organisatie betrokken stakeholders en doelgroepen om over de eigen organisatie te communiceren. De reputatie te bewaken en het publiek te verleiden om ambassadeur voor je organisatie of je merk te worden. Dit vakgebied is in de afgelopen 10 jaar enorm veranderd. Lag wat mij betreft bij corporate communicatie de nadruk in beginsel vooral op juiste PR en sterke woordvoerders die via de media het publiek bereikten; dit is meer en meer aan het opschuiven naar publieksgedreven informatieverstrekking. Niet meer via een persvoorlichter, maar via webcare, social media activiteiten en het enthousiasmeren van oprechte ambassadeurs. Ineens blijken ook marketing en communicatie dichter naar elkaar toe te schuiven. Want 'content marketing' over je organisatie en diens activiteiten is natuurlijk ook gewoon een vorm van corporate communicatie. 

Social media als onderdeel van corporate communicatiebeleid

Bij CZ deed ik een eerste verkenning van de manier waarop de zorgverzekeraar via social media haar verzekerden zou kunnen bereiken. Samen met IT en marketing bekeken we (heel voorzichtig) mogelijkheden en werden vooral nog beren op de weg gezien. Gelukkig bleek de voorzitter van de Raad van Bestuur, Wim van de Meeren, het nut en de noodzaak te zien en heb ik hem social media training gegeven inclusief eerste voetschreden van Wim op twitter

Bij Martini Ziekenhuis Groningen heb ik een zelf vormgegeven workshop 'Social media strategie in 1 dag' gegeven. Samen met het voltallige corporate communciatieteam maakten we in 1 werkdag een outline voor hun social media strategie. Die werkte ik voor hen uit in een handvest om de social media activiteiten op te starten. Inmiddels is het ziekenhuis actief op facebook, twitter, instagram en youtube

Perscontacten en pr blijven van belang

Journalisten willen nu eenmaal graag van een woordvoerder, iemand die namens een organisatie steekhoudende uitspraken mag en kan doen, weten hoe iets zit. Ik ben persvoorlichter geweest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vlak na 9/11 tot en met de Tweede Kamerverkiezingen van 2002; ik was regionale pr officer bij ING Bank;  pr officer bij duurzaam energiebedrijf Econcern; woordvoerder bij de Consumentenbond en een jaar woordvoerder bij CZ. Bij UWV heb ik samen met de woordvoerders eerste stappen gezet naar proactieve persbenadering via pr-activiteiten.

De balans tussen dagelijkse woordvoering en proactieve persbenadering is in mijn optiek van groot belang. Ik leerde door al mijn ervaringen dat ik meer voldoening haal uit die proactieve benadering. Omdat het meestal vanuit positiever perspectief gaat, terwijl het tegelijkertijd van groot belang is om superrelevant te zijn. Anders pikt niemand je pr-actie op. Veel 'kneepjes' van dat vak heb ik ook geleerd vanuit bureauzijde bij strategisch adviesbureau Porter Novelli.